Условия за ползване на myTime.bg

ВАЖНО УСЛОВИЕ - КАНДИДАТСТВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДАДЕНА ОБЯВА СТАВА САМО СЛЕД РЕГИСТРАЦИЯ. 


Ползването на Интернет портала
myTime.bg е обвързано с приемането на настоящото споразумение за ползване. Ако не сте съгласни с описаните по-долу условия, моля да не ползвате и посещавате този сайт.

1. ЖЕЛАТЕЛНО Е ВСИЧКИ ОБЯВИ, ПУБЛИКУВАНИ В ПОРТАЛА
myTime.bg ДА БЪДАТ НАПИСАНИ НА КИРИЛИЦА!  ПРЕДВАРИТЕЛНО БЛАГОДАРИМ ЗА РАЗБИРАНЕТО!

2. myTime.bg се стреми да получи и публикува информация само от достоверни източници, чиито наименования цитира, но не носи отговорност за верността и пълнотата на данните. Когато източникът не е цитиран, това е публично достъпна информация, за която myTime.bgне носи отговорност. Екипът на myTime.bg  не носи отговорност за технически грешки или пропуски, както и за всички проблеми, които могат да възникнат поради случайни технически фактори или злонамерена външна намеса.

3. Потребителят изрично се съгласява да използва Интернет портала myTime.bg като се задължава да не търси съдебна отговорност от myTime.bg, респективно неговите собственици и служители, за вреди, настъпили в резултат на ползването на услугите на сайта.

4. Авторските права върху всички материали на сайта са притежание на myTime.bg, освен в случаите, когато изрично е посочен друг техен носител или информацията е публично достъпна. Не се разрешава електронно или друго копиране на информация от сайта, включително копиране върху други сайтове, без изрично писмено съгласие на myTime.bg. Не се разрешава разпространението на материалите от този сайт в каквато и да било форма, за комерсиални или некомерсиални цели, без изрично писмено съгласие на myTime.bg. Ползването на всички материали за лични цели, включително отпечатване на страници, е разрешено.

5. Интернет порталът myTime.bg съдържа връзки към други сайтове, където myTime.bg няма контрол и не носи отговорност за съдържанието на намиращата се там информация. Връзката към други сайтове не означава, че myTime.bg одобрява предлаганите там продукти или услуги.

6. myTime.bg не носи и няма да носи отговорност, пряка или косвена, за неточност, пълнота и актуалност на информацията, представена на настоящия Интернет сайт. Възприемането на информацията представена на myTime.bg може да зависи от множество фактори и в тази връзка посетителят на сайта трябва да осъзнава и приема риска, свързан с неправилното разбиране и тълкуване на представената информация.

7. myTime.bg и хората, поддържащи услугите на настоящия сайт, се стремят за своевременна актуализация на представената информация на myTime.bg, а също така и намаляване времето за отстраняване на грешки, които от време на време биха могли да възникват.

8. myTime.bg не носи и няма да носи отговорност, пряка или косвена, за всякакви възможни повреди и ущърб, свързани с компютърното оборудване на потребителя, ползващ настоящия сайт или друга негова собственост, причинени в следствие на достъпа до myTime.bg и неговото ползване.

9. myTime.bg си запазва правото по всяко време да извършва промени без предупреждение.

10.myTime.bg не поема отговорност за преки или косвени вреди, които са в резултат от ползването или невъзможността за ползване на сайта, или свързаните и предоставяни услуги.